Barion Pixel
ÁSZF - Adatkezelés, Házirend

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF), amely része a jelen ÁSZF elválaszthatlan mellékletét képező 1. számú Adatkezelési szabályzat tartalmazza a https://golyatabor.oenonprofit.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Fogyasztó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Fogyasztó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

2. Szolgáltató

Név: Óbudai Egyetem Nonprofit Kft.

Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 96. B. ép.

Levelezési cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96. B. ép.

Képviselő neve: Mezei Miklós

Cégjegyzékszám: 01 09 913230

Bejegyző Bíróság neve: Budapest Fővárosi Bíróság Cégbírósága

Adószám:  22288332-2-41

Közösségi adószám: HU22288332

Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

Számlaszám: 11600006-00000000-2064312

E-mail cím: hello@oenonprofit.hu

 

3. A honlapon folytatott tevékenység

A https://golyatabor.oenonprofit.hu honlap azért jött létre, hogy az Óbudai Egyetem és más magyarországi felsőoktatási intézmények rendezvényinek jegyárusítását, szállás biztosítását, szolgáltatás nyújtását, megvalósítsa online keretek között. A felület célja, hogy a jelenlegi és volt hallgatók kényelmesen, akár otthonról, csupán bankkártyájuk segítségével biztosíthassák be részvételüket a közösségi életben.

 

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Fogyasztó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Fogyasztó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Fogyasztó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Fogyasztók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

 4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A látogató megérkezik az oldalra, ahol ki kell választania, melyik – értékesítési időszakban lévő – esemény termékei közül kíván vásárolni. Az esemény kiválasztása után megjelennek az adott eseménynél elérhető fő termék-kategóriák, ide a látogató később is visszatérhet.

A megfelelő kategória kiválasztása után jelennek meg a vásárolható termékek, amelyeket a látogató kosárba tehet. Kosárba rakás előtt egyes termékeknél a vásárlótól adatokat kérhet be az oldal, ezek lehetnek adattípustól függően kötelező vagy opcionális mezők. Az adatok megadása után bizonyos termékeknél a rendszer felkínál kiegészítő termékeket is, amelyekből ugyancsak rakhat kosárba a vásárló.

 A kosárban lévő termékeket a “Kosár” gombra kattintva tudja megtekinteni a vásárló, ahol az adott tételeket egyesével tudja törölni is.

 A vásárlás folytatásához a “Pénztár” gombra kattintva eljut a vásárló az u.n. checkout oldalra. Itt a kötelező és opcionális személyes és számlázási adatok megadása után lehetőség van ellenőrizni a feladandó rendelést az összegző oldalon, ahol megjelennek a rendelni kívánt termékek, a megadott személyes adatok, illetve a fizetendő végösszeg.

A rendelés feladása előtt a vásárló kiválasztja a fizetési módot, majd feladja a rendelést. A rendelés csak abban az esetben adható fel, ha a kötelezően kitöltendő mezők hiánytalanul kitöltésre kerülnek, illetve a Fogyasztó elfogadja az ÁSZF-et és a hozzá tartozó Adatkezelési Szabályzatot, valamint az adott rendezvényre vonatkozó érvényes Házirendet. Ezután a rendszer tájékoztatja a Fogyasztót, hogy átirányítja a fizetési oldalra, amely fizetési módonként különbözik. Itt a Fogyasztó online fizeti a végösszeget, majd visszairányítja a sikeres/sikertelen rendelés oldalra. Sikertelen rendelés esetén az oldal tájékoztatja a vásárlót a hiba okáról, sikeres rendelés esetén pedig a siker tényéről. Sikeres vásárlás esetén a rendszer továbbá egy emailt is kiküld a vásárló korábban megadott email címére, amelyben a vásárlás részletei mellett a számla is megtalálható, a generált voucherekkel együtt.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Fogyasztót 72 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Fogyasztó nem kapja meg 72 órán belül a visszaigazolást, úgy a Fogyasztó mentesül ajánlati kötöttsége alól.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt szolgáltatás(ok) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Fogyasztó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazoló email, vásárló postafiókjába történő megérkezésével jön létre.

 5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató számlát állít ki, melyet a Fogyasztó által megadott email címre küldött elektronikus levél útján bocsájt a Fogyasztó rendelkezésére.

5.6. Fizetés

Bankkártyás fizetés

Ezen fizetési mód kiválasztása esetén a Barion Payment Zrt. rendszerébe irányítjuk át, ott használhatja bankkártyáját vagy barion tárcáját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a Barion Payment Zrt. oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a kereskedőhöz. A rendelés végösszegével a rendelés leadása során terheljük meg bankkártyáját. Elfogadott bankkártyák: Mastercard vagy Maestro bankártya; Visa vagy Electron bankkártya; Amex bankkártya.

Átvételi lehetőségek, Szállítás

Az Egyetemi Inkubátorház Szolgáltató Nonprofit Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon feltüntetettnek megfelelően a vásárlást visszaigazoló email és annak mellékletét képező voucher és számla a vásárlást követően a lehető legrövidebb időn belül eljusson a Fogyasztó által megadott e-mail címre. Mindazonáltal előfordulhatnak, olyan internet kimaradásból, szerverleállásból, egyéb technikai okokból felmerülő hibák vagy egy előre nem látható és kivédhetetlen ok által okozott késedelemek, melyek megakadályozzák a csomag elektronikus kézbesítését. Ha az elektronikus levél tartalma nem egyezne meg a megrendelt szolgáltatásokkal, akkor azt tanácsoljuk, hogy a lehető leghamarabb levélben is jelezze a következő címen: Óbudai Egyetem Nonprofit Kft. - 1034 Budapest, Bécsi út 96. B. ép. címen vagy e-mailben, az hello@oenonprofit.hu címen.

Biztonsági okokból, minden bankkártyás rendelés ellenőrzés alá kerül. Annak érdekében, hogy rendelését érvényesnek tekinthessük, bizonyos esetekben kiegészítő adatok kérhetőek.

 

6. Elállási jog

A https://golyatabor.oenonprofit.hu/ honlapon vásárolt belépőjegyek, szálláshely, termékvásárlás szolgáltatás kapcsán azt 7 nappal megelőzően gyakorolható elállási jog, melynek esetében a befizetett összeg 10%-a kerül levonásra.

Amennyiben a tábor kezdetetét megelőző 7 napon belül történik lemondás, elállási jog nem gyakorolható, a részvételi díjak nem visszatérítendők, amelyek az alábbi táborok esetében a következőek:

NIKE Gólyatábor: 2023-08-24 23:59:59

KYRA Gólyatábor: 2022-08-14 23:59:59

Bánki Gólyatábor:  2022-08-23 23:59:59

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Fogyasztó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

1) LEVÉL ÚTJÁN:

a Szolgáltató postacímére címezve: Óbudai Egyetem Nonprofit Kft. - 1034 Budapest, Bécsi út 96. B. ép.

2) ELEKTRONIKUS LEVÉL ÚTJÁN:

hello@oenonprofit.hu

 

8. Jog érvényesítési lehetőségek

8.1. A panasz kezelése

 8.1.1. A panaszok befogadása

A beérkező Panaszokat a Szolgáltató ügyintézője köteles a panaszfelvételi jegyzőkönyvben (a továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) írásban rögzíteni. Egyebekben a Panaszok előterjesztésének formai követelményeire a jelen Szabályzatban meghatározottak az irányadók.

A Jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztó nevét, lakcímét; a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját; a fogyasztó panaszának részletes leírását, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét; a Szolgáltató nyilatkozatát a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges; a telefonon vagy szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát; a Jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét, valamint a Jegyzőkönyv felvevőjének aláírását.

A Szolgáltató valamennyi hozzá benyújtott Panaszt és az arról kiállított Jegyzőkönyvet a panasz-nyilvántartási rendszerében sorszámmal ellátva iktatja.

A Szolgáltató panasz-nyilvántartási rendszerében fel kell tűntetni

 • a Panaszos által tett panasz leírását, a tárgyát képező esemény vagy tény megjelölésével;
 • a Panasz benyújtásának időpontját;
 • a Panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló javaslat leírását;
 • a Panasz megoldására vagy rendezésére szolgáló intézkedés teljesítési határidejét és annak végrehajtásért felelős személy megnevezésé

Az egyes panaszok benyújtásakor a Szolgáltató ügyintézője köteles ellenőrizni, hogy az adott panasz a jelen Szabályzat 9.2. pontjában meghatározott Panaszos által került-e benyújtásra, illetőleg, hogy a benyújtott Panasz megfelel-e a jelen Szabályzat 9.1 pontjában, valamint az Fgytv. 17/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak. Amennyiben a Panaszt nem arra jogosult személy terjesztette elő, a Szolgáltató írásban felhívja erre a Panaszt benyújtó személy figyelmét a Panasz egyidejű elutasítása és az érintett Fogyasztó értesítése mellett. Amennyiben a Panasz nem felel meg a fentiekben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, a Szolgáltató a benyújtott Panaszt elutasítja. Az elutasítás tényeiről és annak indokairól a Panaszost köteles a Szolgáltató a Panasz elbírálását követően haladéktalanul értesíteni.

8.1.2. A Panasszal kapcsolatos ügyintézés

A Szolgáltató az írásbeli panaszok kezelése során írásbeli panaszként tekint a levél vagy az elektronikus levél útján előterjesztett Panaszra, továbbá bármely egyéb olyan eszköz útján előterjesztett Panaszra, amely a Szolgáltató számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítésé

A Panaszos által benyújtott írásbeli Panaszt a Szolgáltató megvizsgálja, elbírálja és az arról alkotott álláspontját megindokolva a Panaszosnak az általa megadott elérhetőségen legfeljebb harminc napon (30 nap) belül írásban megválaszolja. A Szolgáltató a válasza másolati példányát és a panaszról felvett jegyzőkönyvet három évig (3 év) köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni

Amennyiben a Panaszos a Szolgáltató által a válaszlevélben foglalt megoldási javaslatot elfogadja, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül intézkedik a panasz kiküszöböléséről, ellentétes esetben tájékoztatja a Panaszost a jogorvoslati lehetőségeiről

8.1.3. A Panasz elutasítása

A Szolgáltató a Panaszt elutasítja, amennyiben az

 • alaptalan;
 • hiányosan került benyújtásra;
 • nem felel meg a jelen Szabályzat és az Fgytv. 17/A.§ (2) bekezdésében meghatározott Panasz fogalmi elemeinek;
 • nem a jelen Szabályzatban meghatározott Panaszos nyújtja be.

A Szolgáltató a Panasz elutasítása esetén is köteles tájékoztatni a Panaszost a jelen Szabályzatban meghatározott módon azzal, hogy a válaszlevélben megjelöli, hogy a Panaszával mely szervezeteknél, milyen elérhetőségeken kezdeményezhet jogorvoslati eljárást.

A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

Amennyiben a jelen Panaszkezelési szabályzat tárgykörébe tartozó ügyre vonatkozó jogszabály megváltozik, úgy a megváltozott jogszabály rendelkezése szerint kell eljárni mindaddig, ameddig a jelen Szabályzat módosítása meg nem történik.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

8.2.1. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

8.2.2. Békéltetői testületi eljárásban:

A Panaszos lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testület

8.2.3. Bíróság előtti eljárásban:

A Békéltető Testület illetékességi területén illetékes Fővárosi, illetve megyei Törvényszék

 

9. Értelmező rendelkezések

9.1. A Panasz

Minden, a Panaszos által a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személyek, a szolgáltatásnak a Fogyasztó részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó szóban vagy írásban közölt egyedi kérelem vagy reklamáció. Nem minősül panasznak, ha a Szolgáltatótól annak működésével, az általa folytatott tevékenységével kapcsolatosan vagy valamely konkrét ügyben kérnek általános tájékoztatást, felvilágosítást.       

9.2. Panaszos

A Panasz benyújtására jogosult:

 • a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló bármely Fogyasztó;
 • a Fogyasztó helyett és nevében érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselője;
 • valamint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Szolgáltató eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, általa nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységgel (pl. hirdetés, reklám stb.) kapcsolatban kifogásolja.

9.3.  A panaszok tartalma

Az írásban előterjesztett Panasznak kötelezően tartalmaznia kell:

 • a Panaszos nevét és e-mail címét;
 • a Panaszban érintett szolgáltatás számát;
 • a Panasz rövid leírását;
 • a Panaszos konkrét igényének megjelölését;
 • a panaszfelvétel pontos időpontját;
 • a panaszfelvétel módját;
 • a megoldás leírását, illetve a végrehajtásért felelős személy megnevezését (amennyiben a panasz orvoslása azonnal megtörténik).
 •  

10. Egyéb

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Fogyasztó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadóak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. 07. 01.


1. számú melléklet

Adatkezelési Szabályzat

Elfogadta az Óbudai Egyetem Nonprofit Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 96. B. ép., cégjegyzékszám: 01-09-913230, adószám: 22288332-2-41, e-mail cím: hello@oenonprofit.hu )(továbbiakban: Adatkezelő)

1. Általános rendelkezések

 A jelen adatvédelmi szabályzat tárgya Adatkezelő által értékesített jegyek és az azokkal kapcsolatos rendezvények (továbbiakban: Rendezvény) megrendezésével összefüggésben az Adatkezelő birtokába került személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (GDPR) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok alapján.

Jelen Szabályzat rögzíti az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyek révén az Adatkezelő biztosítja, hogy a Rendezvénnyel összefüggésben nyújtott szolgáltatások során vele kapcsolatba kerülő természetes személyek személyiségi jogai ne sérüljenek.

Az Adatkezelő fenntartja a jogát arra, hogy adatvédelmi politikáját és egyben jelen Szabályzat tartalmát az általa nyújtott szolgáltatások változása esetén, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, egyoldalúan módosítsa. Jelen szabályzat bármilyen változásáról az Adatkezelő az érintetteket a változással egyidejűleg értesíti a https://golyatabor.oenonprofit.hu honlapon.

 

2. Adatkezeléssel érintettek köre:

Azon természetes személyek (továbbiakban: érintett), akik az https://golyatabor.oenonprofit.hu oldalon (továbbiakban: honlap) a Rendezvényen való részvételre feljogosító belépőt a vásárolják meg.

 

3. Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő az érintettek önkéntesen megadott személyes adatait az általa nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő alábbi célokból tartja nyilván és kezeli: a Rendezvényre jegyértékesítés, Rendezvényen való részvételi jogosultság ellenőrzése; Rendezvénnyel kapcsolatos esetlegesen szükségessé váló kapcsolattartás; a Rendezvényre szóló jegy átruházása érdekében történő adattovábbítás, statisztikák készítése.

Adatkezelő a Rendezvényre történő jegyértékesítés során feltünteti a jegyen jegytulajdonos nevét, diákigazolványának vagy személyazonosító igazolványának vagy útlevelének számát.

 

4. Adatkezelés jogalapja és az adatok forrása:

Az adatkezelés jogalapja elsődlegesen az érintettek által az adatkezelésre vonatkozó megfelelő tájékoztatás birtokában adott előzetes, önkéntes hozzájárulás, továbbá az érintett felé a Rendezvény, mint szolgáltatás szerződésének teljesítése.

Az adatok forrása az érintettek által önkéntesen megadott adatok.

Az érintett személyes adatainak az online jegyértékesítési felületen való megadásával,a jelen szabályzat ismeretében tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul, hogy az általa önkéntesen átadott személyes adatait az Adatkezelő, a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

Amennyiben az érintett adatait az on-line jegyértékesítési felületen megadja, akkor adatait a Rendezvényre történő jegyértékesítés, a Rendezvényen való részvételi jogosultság ellenőrzése; a Rendezvénnyel kapcsolatos  esetlegesen szükségessé váló kapcsolattartás, a Rendezvényre szóló jegy átruházása érdekében történő adattovábbítás és statisztikák készítése céljából kerülnek kezelésre. Az érintett tudomásul veszi, hogy adatai egy hozzájárulással – az előbbiek szerinti több adatkezelési célra történő – kezelését fogadja el a vásárlással.

Az érintett személy adatkezelési hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül szóban, írásban, elektronikus küldeményben visszavonhatja.

 

5. Az érintettekre vonatkozó adatok, az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés az érintettek alábbi adataira terjed ki:

On-line jegyértékesítési felületen adatok megadása esetén:

 • név,
 • lakcím, számlázási cím,
 • születési dátum,
 • diákigazolvány, vagy személyazonosító igazolvány, vagy útlevelén szám
 • email ­cím.

A fentiek szerinti adatok átadása az Adatkezelő részére a jegyértékesítési szerződés megkötésének, illetve az érintett felé vállalt egyéb szolgáltatások teljesítésnek előfeltétele. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tud jegyértékesítésre szerződést kötni, és egyéb szolgáltatásokat sem igénybe venni.

Az adatkezelés a regisztrációs felület kitöltésével veszi kezdetét és a kitöltéstől számított két év elteltével szűnik meg. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Adatkezelő az érintettek személyes adatait vissza nem állítható módon véglegesen törli.

 

6. Továbbított adatok fajtája:

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintettek előzetes és tájékozott hozzájárulásával adhat át kivéve az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítás esetét.

 

7. Az Adatkezelő munkavállalóinak kötelezettségei az adatkezelés során:

Az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelőnek a jelen szabályzatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, vagy az Adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Az adatkezelési szabályzat betartása az Adatkezelőre, annak valamennyi munkavállalójára – ideértve a volt munkavállalókat is – (a továbbiakban: munkavállaló) kötelező érvényű az érintettek személyes adatainak kezelése során.

A munkavállaló sem a munkaviszony fennállása alatt, sem annak megszűnése után nem hozhat nyilvánosságra és közölhet más személlyel, illetve tehet hozzáférhetővé más személy számára bármely, a munkaviszony során megismert, az érintettekkel kapcsolatos személyes adatot.

A munkavállaló a munkaviszony során megismert személyes adatot akkor közölheti valamely más munkavállalóval, ha erre munkavégzéséhez szükség van. A munkavállaló a munkaviszony során megismert személyes adatot egyéb harmadik személlyel csak a munkáltatói jogok gyakorlójának az engedélyével közölhet. A munkavállaló a munkaviszony során megismert személyes adatot csak a munkáltatói jogok gyakorlójának engedélyével vihet el, vagy továbbíthat a munkáltató székhelyéről vagy telephelyéről, tekintet nélkül arra, hogy az elvitel mely eszköz igénybe vételével vagy a továbbítás mely módon történik.

A munkavállaló köteles a munkáltatói jogok gyakorlójának azonnal jelenteni, ha a jelen szabályzat megsértése a tudomására jut.

Az Adatkezelő tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat betartásáért az ügyvezető a felelős.

 

8. Az adatkezelés technikai lebonyolítása:

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait kizárólag elektronikus úton, magyarországi szervereken tárolja, a személyes adatok sem hazai, sem harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek átadásra.

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére, tárolására szolgáló számítástechnikai berendezéseket megfelelő védelemmel (jelszó, tűzfal) látja el, valamint biztosítja, hogy ezen berendezésekhez csak az arra jogosultak férhessenek hozzá. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról, hogy a személyes adatok vis maior esetén se sérüljenek, semmisüljenek meg, vagy váljanak megismerhetővé.

 

9. Az érintett személyek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:

 • Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről: az érintett kérelmére az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás megtagadására kizárólag törvényben szabályozott esetekben van lehetőség. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
 • Személyes adatainak helyesbítését: ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot saját hatáskörben, egyébként az érintett kérelmére helyesbíti.
 • Személyes adatainak kiegészítését: ha a személyes adat a kiegészítésre szorulnak, és a kiegésztendő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot saját hatáskörben, egyébként az érintett kérelmére helyesbíti.
 • Személyes adatainak törlését: a személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.
 • Személyes adatainak zárolását: törlés helyett az Adatkezlő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • Személyes adatainak hordozhatóságát: az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja az érintett Adatkezelőtől, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett az előbbieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A fenti jogosultságok részletezését az Infotv. 14-19. §, illetve 21. § szakaszai tartalmazzák. Az érintett a jogainak megsértése esetén, illetve az Infotv-ben meghatározott egyéb esetekben bírósághoz fordulhat (Infotv. 22. §). A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az érintett jogosult továbbá panszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az által jogellenesnek vélt datkezeléssek kapcsolatosan.

 

10. Záró rendelkezések

A honlap felkeresése esetén a Fogyasztó IP-címe regisztrálásra kerülhet, a honlap üzemeltetése során használt informatikai megoldások azonban nem teszik lehetővé, hogy az Adatkezelő a Fogyasztó személyes adataihoz hozzáférjen, ezen adatok kizárólag a honlap fejlesztése, az azon keresztül elérhető szolgáltatások javítása érdekében kerülnek felhasználásra (statisztikák és elemzések készítésére).

A weboldal az első látogatás során ún. “cookie”-t telepíthet a Fogyasztó számítógépének, telefonjának merevlemezén, memóriájában annak érdekében, hogy az oldal további felkeresése esetén a lap tartalma és a barangolás, navigálás gyorsabbá és egyszerűbbé váljon. A “cookie” letöltésének megtagadása esetén a lap egyes elemi esetlegesen nem válnak megjeleníthetővé.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre a honlapon, illetve a honlapot vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az Adatkezelő nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát és hibamentességét, az üzemzavar miatt esetlegesen bekövetkező károkért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Az Adatkezelő www.facebook.com közösségi oldalon megtalálható profilját követő természetes személyek azon személyes adatait, amelyekhez az Adatkezelő jogosult hozzáférni, megismerni semmilyen módon nem kezelheti vagy továbbíthatja. Az érintett ugyanakkor tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő az általa a Rendezvényen készített kép- és hangfelvételt a közösségi oldalon, saját profilján közzéteheti, akkor is, ha azon az érintett egyedileg azonosítható módon jelenik meg. Az érintett a Rendezvényen való részvételével összefüggésben közzétett felvétel eltávolítását kérheti az Adatkezelőtől amennyiben személyiségi jogai sérültek.

Az Adatkezelőt az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni, kivéve, ha a kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról , az Európai Parlament és Tanács  (EU) 2016/679 sz. rendelete (GDPR) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek, 2022. 07. 01. napjától visszavonásig érvényes.


HÁZIREND

Óbudai Egyetem Gólyatábor 2023

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Rendezvény: Az Óbudai Egyetemen felsőoktatási tanulmányaikat a 2021/2022 tanévben megkezdő leendő hallgatók részére KRY Gólyatábor és NiKeVár Gólyatábor esetén 2021.08.22 10:00 és 2021.08.26 10:00, Bánki gólyatábor esetén pedig 2021.09.02. 10:00 – 2021.09.05. 10:00 óra között, a KRY Gólyatábor esetén Dánfoki üdülőközpont Békés, Hrsz. 6929/50, 5630, NiKeVár Gólyatábor esetén Balatonlelle, (Park Hotel), 8638, Honvéd utca 22., Bánki Gólyatábor esetén pedig Balatonszemes, Esély Budapest Alapítvány Ifjúsági Tábor, Szabadság utca 5. területén megrendezésre kerülő gólyatábor.

1.2 . Rendezvény helyszíne: a Helyszín, (cím) Rendezvény lebonyolítására szolgáló, a Megrendelő által jól körülhatárolt, a jelen Házirend hatálya alá tartozó valamennyi személy által egyértelműen felismerhető területe.

1.3. Megrendelő: az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzat

1.4 . Szolgáltató: az Óbudai Egyetem Nonprofit Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 96. B. ép.)

1.5. Megrendelő érdekkörébe tartozó személyek: mindazon személyek, akik – Résztvevői minőségüktől függetlenül – a Rendezvényen a Megrendelővel fennálló hallgatói-, közalkalmazotti-, munka-, megbízási-, vagy egyéb jogviszonyukból – ilyen jogviszony hiányában a Megrendelő meghívottjaként – valamint a Megrendelővel a 2021/2022 tanévtől kezdődően létesítendő hallgatói jogviszonyból eredő jog, vagy kötelesség folytán vesznek részt (ide tartoznak különösen, de nem kizárólagosan a gólyák, a Rendezvény szervezésében, lebonyolításában Résztvevő hallgatók, a meghívott oktatók, stb.)

1.6. Szolgáltató érdekkörébe tartozó személyek: mindazon személyek, akik a Rendezvényen a Szolgáltatóval fennálló bármely jogviszonyuk alapján, vagy ilyen konkrét jogviszony nélkül, a Szolgáltató meghívottjaként vesznek részt (ide tartoznak különösen, de nem kizárólagosan a Szolgáltató teljesítésében közreműködő alszolgáltatók).

1.7. Résztvevők: a Rendezvény helyszínén a Megrendelő, valamint a Szolgáltató érdekkörében tartózkodó személyek.

1.8. Nem normakövető magatartás: minden olyan magatartás, viselkedés, amely rendbontásba, agresszióba, bűncselekménybe, kivonódásba, közönyösségbe, egyéb deviáns viselkedésbe, valamint a jelen Házirendben foglalt előírások be nem tartásába torkollik, valamint minden olyan megnyilvánulás, közlés, cselekedet, amely mások egészségét, életét, testi épségét, vagy személyiségi jogait sértheti, illetve veszélyeztetheti. Ilyennek minősül továbbá minden olyan magatartás is, amely a Rendezvény napi programtervének akadályozásához vezet (különösen, de nem kizárólagosan a programokból adódó csúsztatás, gólyák irányításából adódó időcsúszás stb.).

1.9. Elzárt részek: a büfé, a színpad mögötti/melletti rész (backstage), egyéb technikával felszerelt területek, raktárak.

1.10. Biztonsági szolgálat: a Szolgáltatóval fennálló szerződéses jogviszonyban vállalt generál kivitelezési feladatok részeként működtetett biztonsági szolgálat, melynek feladata többek között a Rendezvény zavartalanságának biztosítása, valamint a jelen Házirendben foglaltak betartatása.

1.11. Egészségügyi szolgálat: Szolgáltatóval fennálló szerződéses jogviszonyban vállalt generál kivitelezési feladatok részeként működtetett alapszintű ellátást biztosító egészségügyi szolgálat a Rendezvény helyszínén annak teljes időtartama alatt (0.00-tól 24.00 óráig).

 

2.A Házirend hatálya

2.1. A jelen Házirend hatálya kiterjed valamennyi, a Megrendelő, valamint a Szolgáltató érdekkörébe tartozó, a Rendezvény helyszínén bármilyen minőségben tartózkodó személyre a KRY Gólyatábor és NiKeVár Gólyatábor esetén 2021.08.22 10:00 és 2021.08.26 10:00, Bánki gólyatábor esetén pedig 2021.09.02. 10:00 – 2021.09.05. 10:00 óra közötti időtartamra, de legalább az adott személy Rendezvény helyszínén tartózkodásának időtartamára.

2.2. A Résztvevők a Rendezvény helyszínére történő oda-, és az onnan történő elutazáskor is kötelesek tartózkodni minden, a jelen Házirend szerint nem normakövető magatartástól, cselekedettől és megnyilvánulástól, amely a Résztvevők Rendezvény helyszínére jutását, illetve az onnan történő távozást bármely módon megakadályozza, illetve veszélyeztetheti.

 

3.A Rendezvény helyszínére történő be-, és kilépés szabályai

3.1. A Rendezvény helyszínére történő be-, és kilépés kizárólag saját elhatározásból, saját felelősségre történik. Az Óbudai Egyetem 2021 Gólyatáborban kizárólag 18 éven felüliek vehetnek részt. A belépéssel elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Házirendben foglalt előírásokat. A Rendezvény helyszínére belépést követően a jelen Házirendben foglaltak nem tudása, ismeretének hiánya nem mentesít a benne foglalt előírások betartása, valamint azok be nem tartása esetén az ebből eredő jogkövetkezmények viselése alól.

3.2. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Rendezvény valamely szervezett programja a Résztvevő meggyőződésével, értékrendjével ütközik, azzal ellentétben áll, úgy a Résztvevő nem köteles az adott programban részt venni.

3.3. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Rendezvény helyszínén való tartózkodásra kizárólag a Megrendelő által erre a célra gyártatott, és a Résztvevőknek átadott egyedi karszalag, és igazolvány/pass jogosít.

3.4. A karszalag és igazolvány/pass átvételét követően a Megrendelő nem vonható felelősségre annak károsodásáért, megrongálódásáért, vagy megsemmisüléséért, az ilyen káresemények kapcsán, valamint azok jogkövetkezményeként alkalmazott eljárások okán a Résztvevők nem jogosultak igényt támasztani a Megrendelővel szemben.

3.5. A karszalag másra át nem ruházható, a Rendezvény időtartama alatt le nem vehető, el nem távolítható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de kivételesen indokolt, a Szolgáltató által jóváhagyott esetben a karszalag egyéb olyan végtagon is viselhető, ahonnan annak sérülésmentes eltávolítására nincs lehetőség.

3.6. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a karszalag, igazolvány/pass hiánya, valamint a sérült (például: átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált stb.), megrongálódott karszalag, igazolvány/pass a Rendezvényről történő azonnali kizárást von maga után, amely kizárás tárgyában a döntést a Megrendelő jogosult meghozni. A karszalag, igazolvány/pass hamisítók, valamint a hamisításban közreműködők ellen a Szolgáltató eljárást indít.

3.7. Az Elzárt területekre a belépés – az ott dolgozó, és feladatot ellátó megkülönböztetett jelzéssel rendelkező személyek kivételével – szigorúan tilos.

3.8. A Rendezvény helyszínére érkező valamennyi Résztvevő egyszeri be- és kilépésre jogosult, kivételt képez ez alól a Szolgáltató által jóváhagyott egyedi karszalaggal rendelkező személyek, az ő be-, és kilépésük a Rendezvény helyszínére nem korlátozott.

3.9. A 3.6. pontban foglaltakon túlmenően a belépést követően a Rendezvény helyszínét kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyéhez kötött, és a Megrendelő által kiadott különleges engedély birtokában lehet elhagyni, amely engedély kiadásának oka kizárólag egészségügyi problémák megoldására, vagy egyéb, nem tervezett kríziskörülmény elhárítására korlátozódhat.

3.10. Minden jogosulatlan – a nem a jelen Házirendben foglalt szabályokkal összhangban álló – be-, és kilépés a Rendezvényről történő kizárást vonja maga után.

3.11. A Résztvevők tudomásul veszik, és elfogadják, hogy a Rendezvény területére történő belépéskor önként alávetik magukat a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak.

 

4.Magatartási szabályok a Rendezvény területén

4.1. A Rendezvény ideje alatt valamennyi Résztvevő köteles tartózkodni a nem normakövető magatartás bármely formájától.

4.2. Valamennyi, a jelen Házirendben foglaltakkal ellentétes, nem normakövető magatartás a Rendezvény helyszínéről történő azonnali kizárást vonja maga után, amely tárgyban a döntést a Szolgáltató jogosult meghozni.

4.3. A Résztvevők kifejezetten tudomásul veszik, hogy minden olyan esetben, amikor a jelen Házirend értelmében valamely magatartás, vagy mulasztás szankcionálásaként a Rendezvény helyszínéről történő kizárásnak van helye, vagy egyéb előre nem várt, rendkívüli esemény folytán a Résztvevő a Rendezvény helyszínét elhagyni kénytelen, a kizárással érintett, illetve távozó Résztvevő pénzvisszatérítésre, továbbá kártérítésre sem a Megrendelővel, sem a Szolgáltatóval szemben nem tarthat igényt.

4.4. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Rendezvényre való jelentkezését annak leadását követően, de még a Rendezvény kezdete előtt visszavonja, úgyszintén amennyiben érvényes (vissza nem vont) jelentkezése ellenére a Rendezvényen bármely – neki felróható, vagy rajta kívül álló – okból eredően nem jelenik meg, úgy a kifizetett részvételi díj vonatkozásában pénzvisszatérítésre, továbbá kártérítésre sem a Megrendelővel, sem a Szolgáltatóval szemben nem tarthat igényt.

4.5. A Rendezvény területén valamennyi Résztvevő fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától, illetve a szemeteléstől.

4.6. A Rendezvény ideje alatt valamennyi Résztvevő köteles a Biztonsági szolgálattal messzemenőkig együttműködni, veszélyhelyzet esetén utasításait maradéktalanul követni.

4.7. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a jelen Házirendben foglaltak be nem tartása esetén a szükséges jogkövetkezmények levonásáig, legfeljebb annak idejére a Biztonsági szolgálat bármely tagja jogosult az érintett Résztvevő feltartóztatására. A Résztvevők kifejezetten elismerik, hogy a jelen pontban foglalt intézkedés velük szemben történő esetleges alkalmazása nem minősül a szabadsághoz és a mozgáshoz való szabadságuk korlátozásának vagy megsértésének.

4.8. A Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető, vagy arra alkalmas tárgyat vagy eszközt bevinni tilos.

4.9. A Rendezvény területére kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 cm-nél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni tilos, mely szabály figyelmen kívül hagyása szabálysértésnek minősül, és a Rendezvényről való kizárást vonja maga után.

4.10. A Résztvevő alkoholos italt semmilyen mennyiségben sem jogosult bevinni a Rendezvény területére, alkoholmentes italból palackozott víz a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiségben, a Rendezvény területére történő első belépés alkalmával vihető be.

4.11. A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, vagy reklámtevékenység folytatása.

 

5.Kábítószer-, és alkoholfogyasztás

5.1. Kábítószer és alkohol Rendezvény helyszínére – bármilyen mennyiségben – történő bevitele, tárolása, értékesítése a Rendezvény ideje alatt szigorúan tilos. Tilos továbbá a kábítószer fogyasztás a Rendezvény ideje alatt, annak teljes területén.

5.2. A fenti tilalom alkalmazása során nincs megkülönböztetés könnyű és nehézdrogok között, illetve annak megszegése a Rendezvényről történő azonnali kizárást von maga után.

5.3. Amennyiben a Biztonsági szolgálat tagja kábítószer fogyasztását tapasztalja a Rendezvény helyszínén tartózkodó bármely Résztvevőnél, ez az adott Résztvevő azonnali kizárását vonja maga után.

5.4. A Biztonsági szolgálat arra illetékes tagja kábítószer birtoklásának, vagy fogyasztásának gyanúja miatt átkutathatja a gyanúba keveredett személyt, és csomagját. Az eljárás során jelen kell lennie az érintettnek, az átvizsgálást végző erre illetékes Biztonsági szolgálat személyzetének, valamint a Megrendelő kapcsolattartójának.

5.5. A Rendezvény területére alkohol behozatala minden Résztvevő számára szigorúan tilos. A jelen pontban foglalt tilalom betartása érdekében a Rendezvény megkezdése előtt csomagátvizsgálást hajthat végre a Biztonsági szolgálat. A hozott bontott alkohol a kukába, a bontatlan alkohol pedig a biztonsági szolgálat által elzárt helyre kerül a Rendezvény végéig

5.6. A Rendezvény területén kizárólag a Szolgáltató érdekkörébe tartozó vendéglátó egységekben vásárolt alkoholos ital birtokolható, egyéb esetben a Biztonsági szolgálat a terméket elkobozza, és a rendezvény végezetével adja csak vissza (kivételt képeznek ez alól a napközbeni programokhoz szükséges italok, melyek előzetesen felcímkézésre kerülnek).

5.7. A Rendezvény területén működő kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat szeszes itallal kiszolgálni tilos.

 

6.Értékmegőrzés, felelősség károkozás esetén

6.1. A Szolgáltató által a Rendezvény helyszíni szolgáltatásával kapcsolatos munkálatok ellátása során, annak érdekében használt és telepített eszközökben, gépekben, berendezésekben a Megrendelő, valamint a Megrendelő érdekkörében a Rendezvény helyszínén tartózkodó bármely személy (hallgatók, oktatók, szervezők stb.) által okozott károkért a károkozó személy felel.

6.2. A káresemény által érintett személyek a jelen pont szerinti káresemény előfordulása esetén elsősorban a kár összegének helyszíni megállapítására, és az annak viselésében történő megállapodásra kötelesek törekedni. Megállapodás hiányában független szakértő véleményének kikérésére kerül sor, amely szakértő költségeinek megfizetéséért a károkozó személy felel.

6.3. A Megrendelő érdekkörében a Rendezvény helyszínén tartózkodó személyek a Rendezvény helyszínére nagyobb értékű dolgokat, vagyontárgyakat, pénzt kizárólag saját felelősségükre vihetnek be, ezek tárolásáról, biztonságos elhelyezéséről kötelesek önállóan, saját felelősségükre gondoskodni, eltűnés, megrongálódás, megsemmisülés eseteire sem a Megrendelő, sem a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.4. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a fentieken túlmenően is helytállni kötelesek minden olyan károkozásért, amelyet bármely másik Résztvevő, vagy a Rendezvény helyszínét üzemelte tő társaság eszközében, vagyontárgyában, berendezésében, bármely ingóságában szándékosan, vagy gondatlanul okoznak.

6.5. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Rendezvényről hang-, és képfelvételt készíthet a Megrendelő és a Szolgáltató, valamint a Megrendelőtől írásbeli engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak, illetve egyéb harmadik személyek, ennek megfelelően a Résztvevők a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak arcuk, megjelenésük, megnyilvánulásaik rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy személyük kizárólag kifejezett beleegyezésükkel nevesíthető.

6.6. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Résztvevők tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A készítő a Résztvevők relációjában korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Résztvevők részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Résztvevők nem jogosultak igényt vagy követelést támasztani a Megrendelővel, vagy a Szolgáltatóval szemben.

6.7. A Résztvevők elfogadják, hogy az előző pontban kifejtett jogokat a Megrendelő, valamint a Szolgáltató a Résztvevők által készített videó- kép- és hanganyagokra is kiterjesztheti. A Résztvevők által készített videó- kép- és hanganyagok – ide nem értve a kizárólag a felvétel, kép- vagy hanganyag készítője által saját magáról készített fényképeket, hang- és video anyagokat – a Megrendelő, valamint a Szolgáltató együttes, írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen médium útján, vagy nyilvános fórumon keresztül (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a rádiót, a televíziót, újságokat, blogokat, közösségi oldalakat) nem jeleníthetőek meg.

 

7.Szolgáltatások igénybevétele

7.1. A Megrendelő érdekkörében a Rendezvény helyszínén tartózkodó személyek tudomásul veszik, hogy a Rendezvény helyszínén elérhető szolgáltatások és megvásárolható termékek igénybe vétele, valamint használata kizárólag az igénybe vevő saját felelősségére történhet, az ilyen szolgáltatások, és termékek igénybe vételével, használatával kapcsolatban keletkezett, vagy elszenvedett károkért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

8.Strandolás szabályai

8.1. A Rendezvény időtartama alatt a strandolás, vízben tartózkodás bármely Résztvevő számára kizárólag saját felelősségre, az adott csoportos program keretén belül és a jelen Házirendben foglaltak betartása mellett engedélyezett.

8.2. A balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében valamennyi Résztvevő köteles az alábbi szabályokat maradéktalanul betartani:

8.2.1. A vízbe fejest ugrani tilos!

8.2.2. Felhevült testtel vízbe ugrani, menni tilos!

8.2.3. A vízben alkoholos állapotban tartózkodni, fürdeni tilos!

8.3. Baleset esetén a Résztvevők haladéktalanul kötelesek ennek tényét a Megrendelő, a Szolgáltató, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagja felé jelezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a baleset tényét haladéktalanul jelezni kell a vízi rendészet felé.

 

9.Egészségvédelem. Biztonság. Tűzvédelem

9.1. A Rendezvény ideje alatt minden Résztvevő köteles az általános tűz-, és munkavédelmi szabályok szigorú, és következetes betartására. Ezek a szabályok a Rendezvény helyszínén – annak teljes időtartama alatt – a „Bázison” megtekinthetők.

9.2. Egészségi probléma esetén valamennyi Résztvevő haladéktalanul jelezni köteles ennek tényét a Megrendelőnek, a Szolgáltatónak, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagjának. Abban az esetben, ha ez olyan késedelemmel járna, hogy az további károsodáshoz vezethet, a Résztvevők haladéktalanul kötelesek az Egészségügyi szolgálathoz fordulni, vagy mentőt hívni, ennek megtörténte után pedig azt sürgősen jelezni kötelesek a Megrendelő, a Szolgáltató, vagy a Biztonsági szolgálat tagjai felé (egészségügyi veszélyhelyzet).

9.3. A Mentők telefonszáma: 104 (112). A bejelentés módja: a mentők felhívásakor a Résztvevő a következőket köteles közölni a mentésirányítóval érthetően, tagoltan: bejelentő neve, telefonszáma, helyszín pontos címe, észlelhető tünetek, pontosan mi történt. A mentésirányító további kérdéseket tehet fel, melyek segítik a kiérkező mentőegység munkáját, valamint elősegítik a gyors és szakszerű betegellátást, ezért azokra a bejelentő őszintén köteles válaszolni. A mentő megérkezéséig a bejelentő köteles a helyszínen maradni!

9.4. A mentőszolgálat értesítése után a bejelentő haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt, a Szolgáltatót, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagját, hogy a Rendezvény területén tartózkodó Egészségügyi szolgálat az alapvető elsősegély nyújtási feladatokat késedelem nélkül megkezdje, és az ellátásra szoruló állapotát figyelemmel kísérje a mentő kiérkezéséig.

9.5. Tűz esetén a Résztvevők haladéktalanul kötelesek értesíteni a Megrendelőt, a Szolgáltatót, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagját annak érdekében, hogy a tüzet minél hamarabb el lehessen oltani. A segítség megérkezéséig a tőle elvárható módon köteles a tűzoltást megkezdeni. Amennyiben ez olyan késedelemmel járna, hogy az más életét, testi épségét, vagyontárgyakat súlyosan veszélyeztetné, a tűz észlelője köteles haladéktalanul tűzoltót h ívni.

9.6. Teendők tűz észlelésekor: tűz észlelésekor a bejelentő haladéktalanul köteles tájékoztatni a környezetét a veszélyről. Amennyiben a tűz zárt térben következett be azonnal fel kell szólítani a jelenlévőket az épület elhagyására, melynek módja: Hangosan, érthetően, háromszori felkiáltással „tűz van, mindenki hagyja el az épületet!”. Az épület elhagyása után attól biztonságos távolságba kell húzódni, és a szabadban „tűz van!” felkiáltással jelezni kell azt a közvetlen környezetben tartózkodó személyeknek. Figyelni kell arra, hogy mindenki ki tudott-e menekülni az épületből, bent nem maradt-e senki, ezek után késedelem nélkül értesíteni kell a Megrendelőt, a Szolgáltatót, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagját.

9.7. A keletkezett tűz oltása: amennyiben a tűz olyan mértékű, hogy azt a bejelentő maga is el tudja oltani, azt haladéktalanul meg kell kezdeni a következő szabályok figyelembevételével. Oltási szabályok: amennyiben fa vagy papír ég, azt kisebb mennyiségű vízzel is el lehet oltani. Mindezt olyan módon, hogy a tűz ellenoldalán állva (a lángok a tűzoltó személlyel ellenkező irányba mutatnak) a tűz gócpontját megcélozva vizet kell juttatni az égési területre. Figyelni kell arra, hogy a vizet nem az égő felület tetejéről kell locsolni, hanem minél élesebb szögből, oldalról kell megkezdeni az oltást, mivel így kisebb az esélye, hogy oltás közben az érintett is megsérüljön. Minden más esetben a kihelyezett tűzoltó készüléket kell használni. A tűzoltó készülék töltetét sohasem szabad egyenesen a tűzbe irányítani, hanem valamivel a lángok fölé kell az oltó anyagot eljuttatni.

9.8. Bármely Résztvevő csak abban az esetben kezdhet a kialakult tűz oltásához, ha biztos abban, hogy azt sérülés nélkül, rövid idő alatt el tudja oltani.

9.9. Tűzoltóság értesítése, bejelentés módja: tűzoltóság telefonszáma: 105 (112). A tűzoltóság felhívásakor az alábbiakat kell közölni a tűzoltó-diszpécserrel érthetően, tagoltan: név, telefonszám, helyszín pontos címe, mi ég (épület, anyag), emberélet, és/vagy más épület van-e veszélyeztetve, mi történt. A tűzoltó-diszpécser esetenként további kérdéseket tehet fel a tűzoltóegység informálása érdekében, mely azt a célt szolgálja, hogy a kiérkező tűzoltók a lehető legteljesebb mértékben fel legyenek készülve a káresemény gyors, és szakszerű felszámolására, minél előbb meg tudják kezdeni a szükséges beavatkozást. Ennek érdekében a tűzoltó-diszpécser kérdéseire a bejelentő legjobb tudása szerint őszintén, lényegre törően köteles válaszolni.

9.10. A Résztvevőket az eloltott tűzzel kapcsolatban is bejelentési kötelezettség terheli. Ennek értelmében arról a lehető legrövidebb időn belül kötelesek értesíteni a Megrendelőt, a Szolgáltatót, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagját, hogy azok meg tudják tenni a szükséges intézkedéseket.

9.11. A Résztvevők a Rendezvény területén történő tartózkodásuk során kötelesek figyelni arra, hogy a Résztvevők ne szenvedjenek, és ne okozzanak sérülést, balesetet. Minden Résztvevő köteles a munkavédelmi szabályok minimális követelményeinek megfelelő magatartást tanúsítani.

9.12. Amennyiben bármely Résztvevő olyan helyzetet, körülményt tapasztal, amely alkalmas sérülés, baleset, megbetegedés okozására, azt haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelő, a Szolgáltató, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagja felé (ilyen lehet pl.: falból kilógó szigeteletlen vezeték, az üvegtörés, a kiálló fémtárgy, elhullott álla t, zavaros ivóvíz stb.)

9.13. Bűncselekmény, valamint szabálysértés észlelése esetén valamennyi Résztvevő haladéktalanul jelezni köteles ennek tényét a Megrendelőnek, a Szolgáltatónak, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagjának, egyidejűleg köteles értesíteni a rendőrséget is. A rendőrség telefonszáma: 107. A rendőrség felhívásakor az alábbiakat kell közölni a diszpécserrel érthetően, tagoltan: név, telefonszám, helyszín pontos címe, mi történt. A diszpécser esetenként további kérdéseket tehet fel a kiérkező egység informálása érdekében, mely azt a célt szolgálja, hogy a kiérkező rendőrök a lehető legteljesebb mértékben fel legyenek készülve a gyors, és szakszerű fellépésre, minél előbb meg tudják kezdeni a szükséges beavatkozást. Ennek érdekében a diszpécser kérdéseire a bejelentő legjobb tudása szerint őszintén, lényegre törően köteles válaszolni.

9.14. A Rendezvény teljes területén dohányozni kizárólag a „Dohányzásra kijelölt hely” táblával jól felismerhetően ellátott területeken lehet.

9.15. A Rendezvény teljes területén tüzet gyújtani kizárólag engedéllyel szabad.

 

10. COVID-19 járványügyi intézkedések a Gólyatábor ideje alatt - Kiegészítés:

10.1. A tábor területére belépő, minden Résztvevő köteles belépéskor a lázmérésnek, kézfertőtlenítésnek eleget tenni és a védettségi igazolványával és/vagy a koronavírus elleni védőoltást igazoló mobilalkalmazásba való regisztrációjával az oltás igazolni.

10.2. A rendezvény ideje alatt minden csoportos érintkezési ponton – étkező, bejárat, csapatgyülekezők – kötelező a kézfertőtlenítő kihelyezése és/vagy a csapatkapitányoknál legalább 500 ml kiszerelésű kézfertőtlenítő flakon rendelkezésre kell álljon.

10.3. A tábor ideje alatt fokozott higiénia betartása ajánlott és az olyan jellegű programok kerülése, amely esetén nem megoldható a külön eszköz használata és biztosítása a Résztvevőknek. Valamint, amennyiben az időjárási viszonyok megengedik, a zártérben való gyülekezés minimalizálására való törekvés ajánlott.

10.4. A szálláshelyek fokozott szellőztetése, legalább napi kétszer az időjárási viszonyoktól függően erősen ajánlott.

10.5. A tábor ideje alatt, minden nap az első étkezést megelőzően, kötelezően meg kell ismételni a lázmérést és a kézfertőtlenítő használatát

10.6. Amennyiben valamely Résztvevő az alábbi tüneteket észleli magán – fejfájás, izomfájdalom, íz- és szaglás vesztés, láz, köhögés, légzési nehézség – azonnal jelezze valamely Szervező felé és ha fennáll a fertőzöttség gyanúja, az Érintettet haladéktalanul el kell bocsájtani a tábor területéről.

10.7. A jelen kiegészítés változtatás jogát fenntartjuk, amennyiben a kormányrendelet súlyosbítása azt megköveteli. Szélsőséges esetben a tábor elmaradása is előfordulhat, mely esetében a Résztvevők, a Gólyábor 2021-re való befizetett összeget teljes egészében visszakapják.